สิปปธัช:พระผู้เป็นธงชัยแห่งสรรพศิลป์

Files

Citation

กรมศิลปากร, “สิปปธัช:พระผู้เป็นธงชัยแห่งสรรพศิลป์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5336.