อาจารย์อยู่สุข ทำไร่ (รูปภาพ)

Files

Collection:

Citation

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, “อาจารย์อยู่สุข ทำไร่ (รูปภาพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5254.