การผลิต การตลาด และประโยชน์ ของพริกไทย

Files

Citation

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี, “การผลิต การตลาด และประโยชน์ ของพริกไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5244.