ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๖.

Files

Citation

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๖. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/5104.