พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน

Files

Citation

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, “พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 16, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/4901.