ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติ

Files

Citation

พลเรือตรี วสินธ์ สาริกะภูติ, “ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กู้ชาติ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/4826.