ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2533

Files

Citation

จังหวัดจันทบุรี, “ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2533,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 7, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/4694.