สมเด็จฯทรงเกื้อก่อเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Files

Citation

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, “สมเด็จฯทรงเกื้อก่อเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 3, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/4631.