ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓.

Files

Citation

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/4435.