องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- งานเจียระไน
- งานรูปพรรณ (ช่างทอง)
- ประดับอัญมณี (ฝังพลอยลงตัวเรือน)

Files

Citation

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, “องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ - งานเจียระไน - งานรูปพรรณ (ช่างทอง) - ประดับอัญมณี (ฝังพลอยลงตัวเรือน) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 8, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/4027.