นิบาตชาดก เล่ม ๕ นวกนิบาต ทสกนิบาต เอกาทสกนิบาต ทวาทสกนิบาต เตรสกนิบาต.

Files

Citation

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , “นิบาตชาดก เล่ม ๕ นวกนิบาต ทสกนิบาต เอกาทสกนิบาต ทวาทสกนิบาต เตรสกนิบาต. ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3967.