โคลงเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์

Files

Citation

หอพระสมุดวชิรญาณ, “โคลงเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3964.