เสด็จเที่ยวสิงคโปร์และปีนัง พ.ศ. 2476

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ, “เสด็จเที่ยวสิงคโปร์และปีนัง พ.ศ. 2476,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/383.