วารสารศิลปากร8,5(ต.ค.2497)

Citation

กรมศิลปากร, “วารสารศิลปากร8,5(ต.ค.2497),” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3721.