พิธีเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 9 สิงหาคม 2533 (รูปภาพ)

Files

Citation

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี, “พิธีเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 9 สิงหาคม 2533 (รูปภาพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 2, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3678.