สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด์จพระราชดำเนิน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2540 (รูปภาพ)

Files

Collection:

Citation

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี, “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด์จพระราชดำเนิน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 21 กุมภาพันธ์ 2540 (รูปภาพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 20, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3555.