สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "ตากสินเกม" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 20 พฤศจิกายน 2538 (รูปภาพ)

Files

Collection:

Citation

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี, “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "ตากสินเกม" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 20 พฤศจิกายน 2538 (รูปภาพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3527.