คัมภีร์นามทักษาพยากรณ์

Citation

“คัมภีร์นามทักษาพยากรณ์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/3115.