เผด็จเถลิงศก 2412

Citation

“เผด็จเถลิงศก 2412,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/2195.