สถาปัตยกรรมไต

Files

Citation

สำนักงานเลขานุการ กรมศิลปากร , “สถาปัตยกรรมไต,” D-Library | National Library of Thailand, accessed July 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/2120.