คัมภีร์จักรทีปนี เล่ม 2

Citation

“คัมภีร์จักรทีปนี เล่ม 2,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/2048.