อัตตาเถลิงศก ๑-๑๓ ๑๙

Citation

“อัตตาเถลิงศก ๑-๑๓ ๑๙,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/1896.