เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)

Files

Citation

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์อและเทคโนโลยีแห่งชาติ , “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 26, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/18892.