เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" (Bioeconomy)

Files

Citation

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ" (Bioeconomy) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18890.