วารสารบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

Files

Citation

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, “วารสารบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18878.