โคลงสุภาษิตเจ้านาย

Files

Citation

คุณหญิงเชื่อม สุรเสนา, “โคลงสุภาษิตเจ้านาย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18778.