จารึกกัลยาณี เรื่องพงศาวดารสมณวงศ์นิกายฝ่ายใต้ คำจารึกภาษามคธ

Files

Citation

“จารึกกัลยาณี เรื่องพงศาวดารสมณวงศ์นิกายฝ่ายใต้ คำจารึกภาษามคธ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 28, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18772.