วารสารสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

Files

Citation

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน, “วารสารสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18742.