ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง

Files

Citation

สำนักหอสมุดแห่งชาติ and กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก, “ต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/18733.