พระโพธิสัตว์

Files

Citation

ภิญโญ ทัศนะพยัคฆ์, “พระโพธิสัตว์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18731.