โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Files

Citation

“โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 15, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18703.