พระอภัยมณี ฉะบับหลวง เล่ม 2

Files

Citation

“พระอภัยมณี ฉะบับหลวง เล่ม 2,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18701.