หนังสือที่ระลึกถึงรอบ 100 ปี แห่งวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเสวยราชย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Files

Citation

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ, “หนังสือที่ระลึกถึงรอบ 100 ปี แห่งวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเสวยราชย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18638.