คำทำวัตรเช้า - เย็น พร้อมคำแปล

Files

Citation

พุทธสมาคมแห่งประเทสไทย, “คำทำวัตรเช้า - เย็น พร้อมคำแปล,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18636.