พระโปรดปัญจวัคคีย์ และพุทธไสยาสน์

Files

Citation

พระรัตนเวที, “พระโปรดปัญจวัคคีย์ และพุทธไสยาสน์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18631.