อธิษฐานธรรม 4 อย่าง ข้อที่ 2 สัจจะ

Files

Citation

พระอุดมวิชาญาณเถร, “อธิษฐานธรรม 4 อย่าง ข้อที่ 2 สัจจะ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18630.