เรื่องพระพุทธสิหิงค์ กับ วิจารณ์ ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์แลการเมืองวิชาโบราณคดี

Files

Citation

กรมศิลปากร, “เรื่องพระพุทธสิหิงค์ กับ วิจารณ์ ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์แลการเมืองวิชาโบราณคดี,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18602.