การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2563

Files

Citation

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด, “การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2563,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 9, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18578.