การสร้างพระไตรปิฎกเทศนา ฉบับหลวง

Files

Citation

พระไตรปิฎก, “การสร้างพระไตรปิฎกเทศนา ฉบับหลวง,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18509.