ประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี และเทศกาลต่างๆ ในประเทศไทย

Files

Citation

เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว., “ประวัติวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อุบลราชธานี และเทศกาลต่างๆ ในประเทศไทย,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 16, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18506.