นิทานเทียบสุภาษิต ฉบับพระสุวรรณรัศมี(ทองคำ สีหอุไร)ภาคที่7 และ ภาคที่8

Files

Citation

สีหราชฤทธิไกร, พระยา, “นิทานเทียบสุภาษิต ฉบับพระสุวรรณรัศมี(ทองคำ สีหอุไร)ภาคที่7 และ ภาคที่8,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 10, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18474.