หนังสือสวดมนต์ แบบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

Files

Citation

ราชเวชชพิศาล,หลวง, “หนังสือสวดมนต์ แบบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18454.