สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาพระวิภังคปกรณ์ แปล เล่ม 1

Files

Citation

วินัยปิฏก, “สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาพระวิภังคปกรณ์ แปล เล่ม 1,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 29, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18393.