รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2513

Files

Citation

“รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2513,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 16, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18377.