อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี ประสิทธิ์ ใบเงิน ป.ม.,ท.ช.,ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512

Files

Citation

คึกฤทธิ์ ปราโมช,ม.ร.ว., “อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี ประสิทธิ์ ใบเงิน ป.ม.,ท.ช.,ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/18376.