กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้งและเสภา ของสุนทรภู่แต่ง 2 เรื่อง เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารและเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

Files

Citation

ธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า, 2258-2298., “กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้งและเสภา ของสุนทรภู่แต่ง 2 เรื่อง เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารและเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 7, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17996.