ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2562

Files

Citation

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2562,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17973.