ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2561

Files

Citation

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2561,” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 8, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17972.