วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Files

Citation

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17884.