พิฆเนศวร์สาร วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Files

Citation

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, “พิฆเนศวร์สาร วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17810.